บริษัท เทคโน พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำงานในด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ความร้อน และการประหยัดพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่ครบวงจร  ตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อลูกค้า  ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน


prev next