หน้าแรก

สัญญาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบ เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

  • homeowner.png
  • homeguides-articles-thumbs-dallas_air_conditioning_maintenance_guide.jpg.600x275_q85_crop.jpg
  • image-3.jpg
  • image-4.jpg
  • ac-repair.jpg
  • images (4).jpg
  • ac-maintenance.jpg

บริการสัญญาบำรุงรักษา มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบ เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

เรียกใช้งานได้ตลอดเมื่อคุณต้องการ

  คุณมั่นใจได้เลยว่า เราบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนของเราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา เเละผู้เชี่ยวชาญให้คำเเนะนำทั้งกลางวันเเละกลางคืนเมื่อคุณต้องการ

สัญญาบริการบำรงรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

  การบำรุงรักษาที่ดีเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของให้ยาวนานขึ้นของคุณ ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเเละรักษาอุณหภูมิการทำงานของระบบปรับอากาศไม่ให้สูงเกินมาตรฐานเเละทำงานเต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เเละค่าใช้จ่ายในการซ่อมเเซม

คุณสามารถเลือกสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ

1.เเบบมาตรฐาน (Standards)

- 4 ครั้งในตรวจสอบการทำงานเเละการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาานพร้อมรายงานการ   ผลการทดสอบในเเต่ละครั้ง

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ จะไม่รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย ที่ต้องซ่อมหรือจัดหาให้ใหม่

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์-       อะไหล่ ค่าแรง เเละค่าพหนะ 

3. อุปกรณ์และอะไหล่ที่เปลี่ยน ทางเราจะจัดหาอุปกรณ์-อะไหล่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ เดียวกับที่ชำรุด หรือมีคุณภาพเทียบเท่า

4. ชิ้นส่วนอุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุด และไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนใหม่จะคืนชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของท่าน       เก็บไว้เป็นหลักฐาน

5. ทุกครั้งที่ไปดำเนินการบริการตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ ทางเราจะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุชี้             หัวหน้าและจำนวนคนที่ไปดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบ

6. ทางเรารับประกันการซ่อม เฉพาะจุดที่ทำการซ่อมเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทำการซ่อมแล้วเสร็จ

7. ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน     ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

8.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน , ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

2.เเบบพรีเมี่ยม (Premium)

- 4 ครั้งในตรวจสอบการทำงานเเละการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาาน พร้อมออกรายงานการ   ทดสอบในเเต่ละครั้ง

- รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอะไหล่

- ฟรีค่าใช้ที่เกิดขึ้นในการบริการ (ยกเว้นค่าเปลี่ยนอะไหล่ เเละค่าล้างระบบเเละอื่นๆ)

 หมายเหตุ :

1.ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน    ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์-       อะไหล่โดยฟรีค่าแรงเเละค่าพาหนะ

3.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน, ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางเข้าปฎิบัติงาน

จำนวนครั้งเข้าปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
เครื่องภายใน

-ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด
ครื่องภายนอก

-ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

-ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ตรวจเช็คการทำงานของระบบ
รายงานสรุป มี ไม่มี มี ไม่มี